Visa nhập cảnh Việt Nam

Visa nhập cảnh Việt Nam

Dịch vụ visa nhập cảnh Việt Nam nhanh gọn nhất!

Các dịch vụ visa của Legal ANT

Visa du lịch (visa DL)

Visa lao động (visa LĐ), visa doanh nghiệp (visa DN), visa đầu tư (visa ĐT)

Visa thăm thân (visa TT)

Visa nhanh, visa khẩn trong 2h

Hồ sơ cần thiết xin visa nhập cảnh Việt Nam

Scan mặt hộ chiếu có thông tin

Liên hệ với Legal ANT để nhận biểu mẫu NA2 rồi điền đầy đủ thông tin

Hồ sơ công ty bảo lãnh visa

Giấy giới thiệu

Quy trình xin visa nhập cảnh Việt Nam

Khách hàng ủy quyền cho nhân viên của Legal ANT làm việc với cục quản lý xuất nhập cảnh

  • Chờ kết quả trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cung cấp thị thực để cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.
  • Trả lời văn bản của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam thông báo cho người nước ngoài để làm thủ tục xin visa nhập cảnh Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.
  • Trường hợp đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 18 của Luật số 47/2014/QH2013; trong thời hạn 12 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với các trường hợp quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 18 của Luật số 47/2014/QH2013.

Quý khách liên hệ với Legal ANT để biết thêm thông tin chi tiết và hướng dẫn dịch vụ!