Làm đăng ký kinh doanh lữ hành quốc tế

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là điều kiện bắt buộc đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong nước nhằm phục vụ khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam hoặc người Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Nhưng do lo ngại thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế mà các doanh nghiệp thường bỏ qua bước này dẫn tới hậu quả nghiêm trọng là bị phạt một khoản tiền lớn hoặc nặng hơn có thể bị cấm kinh doanh. Legal ANT là công ty chuyên tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Hà Nội. 

Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:

 • Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, phương án kinh doanh lữ hành, chương trình du lịch cho khách quốc tế, giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành, bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành, giấy chứng nhận tiền ký quỹ.

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế 

 • Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
 • Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương để xem xét, cấp giấy phép; trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết;
 • Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp giấy phép thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh và doanh nghiệp biết.

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Công việc của chúng tôi

 • Tư vấn điều kiện đăng ký Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Soạn thảo hồ sơ , phương án kinh doanh xin cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Tư vấn đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở  nước ngoài;
 • Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt nam.

Công việc của quý vị

 • Chuẩn bị những giấy tờ cần thiết theo quy định
 • Ký giấy tờ cần thiết để làm thủ tục

Mọi thông tin chi tiết về dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Dịch vụ hỗ trợ làm thủ tục thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện hỗ trợ tối đa tiện ích, dịch vụ nhanh chóng cho khách hàng.