Quy định mới về văn phòng đại diện, chi nhánh công ty của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。 For the sake of viewer