Hướng dẫn thủ tục ngừng hoạt động văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Ý nghĩa của ngày thành lập công ty tại Legal ANT là gì?

Sau khi hết thời hạn hoạt động trên giấy phép thành lập văn phòng đại diện hoặc vì bất bất kỳ lý do nào đó thương nhân nước ngoài muốn ngừng hoạt động văn phòng đại diện thì thủ tục được thực hiện như sau

 Thủ tục đối với cơ quan thuế

 Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho trưởng VPĐD văn phòng đại diện nước ngoài:

 • Tờ khai quyết toán.
 • Giấy xác nhận lương (có công ty mẹ xác nhận)
 • Bảng kê số ngày cư trú
 • Bảng tính chi tiết thuế thu nhập cá nhân
 • Chứng từ nộp thuế
 • Hợp đồng thuê nhà
 • Hộ chiếu của trưởng văn phòng chứng thực

 Quyết toán thuế TNCN cho nhân viên làm việc tại văn phòng:

 • Tờ khai quyết toán
 • Bảng tổng hợp thu nhập
 • Bảng chi tiết thu nhập
 • Giấy ủy quyền quyết toán
 • Chứng từ nộp thuế
 • Trường hợp BHXH và BHYT do người lao động tự chi trả phải nộp chứng từ BHXH hoặc quyết toán BHXH
 • Quyết định nghỉ việc của nhân viên
 • Làm thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của VPĐD ( do công ty mẹ ký tên, đóng dấu)
 • Thanh toán các khoản nghĩa vụ đối với người lao động, trụ sở
 • Làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân của trưởng văn phòng và tất cả nhân viên làm việc tại văn phòng đến thời điểm đóng cửa
 • Thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan khác theo quy định của pháp luật ( nếu có)

 Thủ tục và hồ sơ giải thể hoạt động của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 • Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
 • Bản sao Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (đối với trường họp bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện)
 • Giấy tờ chứng minh Văn phòng đại diện đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam
 • Hồ sơ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân của trưởng Văn phòng và các nhân sự của Văn phòng đại diện
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động
 • Hợp đồng thuê địa điểm và Biên bản thanh lý Hợp đồng của Văn phòng đại diện
 • Văn bản xác nhận đã hoàn tất các khoản nợ
 • Giấy ủy quyền
 • Thanh lý hợp đồng thuê trụ sở
 • Giấy xác nhận đã trả dấu
 • Thông báo về việc dự kiến chấm dứt hoạt động của VPĐD
 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện hoặc Bản sao văn bản của Sở Công thương không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (đối với Trường họp hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà không được Sở Công thương đồng ý gia hạn)
 • Các giấy tờ khác có liên quan

Công ty chúng tôi có cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục ngừng hoạt động văn phòng đại diện, quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ 0902 183 755