Hồ sơ giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đã trở nên phổ biến nhờ sự tăng lên của dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhu cầu sử dụng dịch vụ do doanh nghiệp nước ngoài cung cấp và nhờ sự ký kết các hợp ước quốc tế tự do thương mại như WTO, ...


Vietnam work permits

In the context of Vietnam’s global integration recent years, number of foreigners coming to Vietnam is increasing. For this reason, Vietnam’s regulations applicable to overseas worker working in Vietnam have been specified, especially the work ...