Dịch vụ báo cáo thuế

Địa chỉ sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh

Doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp nhỏ không cần kế toán để tiết kiệm chi phí hoặc là doanh nghiệp mới thành lập nên chưa có nhân viên kế toán đang cần một chuyên viên kế toán có trình độ để thực hiện các nghiệp vụ kế toán khi đến kỳ quyết toán thuế. Dịch vụ báo cáo thuế của Legal ANT sẽ hỗ trợ bạn hoàn tất các sổ sách, chứng từ và nghĩa vụ thuế đầy đủ với cơ quan nhà nước.

Dịch vụ báo cáo thuếcủa Legal ANT

Chi tiết dịch vụ 

 • Báo cáo thuế ban đầu (cho công ty mới thành lập)
 • Thực hiện thủ tục in hóa đơn, mua bán hóa đơn
 • Báo cáo thuế môn bài
 • Báo cáo thuế VAT
 • Báo cáo thuế TNDN
 • Báo cáo quyết toán thuế TNDN
 • Báo cáo quyết toán thuế TNCN
 • Báo cáo các loại thuế khác

Dịch vụ kế toán thuế

 • Xây dựng hệ thống sổ sách, kế toán thuế
 • Kiểm tra chứng từ kế toán
 • Phân loại, sắp xếp đóng chứng từ kế toán
 • Định khoản các nghiệp vụ để hạch toán kế toán
 • Ghi sổ kế toán trên phần mềm kế toán
 • Lập sổ sách kế toán hàng quý
 • Lập báo cáo tài chính hàng quý
 • Lập báo cáo tài chính hàng năm
 • In sổ sách kế toán

Trên đây là sơ lược về dịch vụ báo cáo thuế của Legal ANT. Quý khách có nhu cầu hay cần hiểu rõ hơn thông tin vui lòng liên hệ để được tư vấn hỗ trợ.