Công ty nước ngoài

Establish Representative Office in Vietnam

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đến Việt Nam để tìm cơ hội đầu tư, xúc tiến thương mại? Bạn muốn thành lập công ty nước ngoài nhưng chưa nắm rõ thủ tục cũng như các quy định của pháp luật. Dịch vụ công ty nước ngoài của Legal ANT sẽ hỗ trợ bạn hoàn tất các thủ tục từ trước khi thành lập và sau thành lập công ty.

Dịch vụ công ty nước ngoài

Dịch vụ tư vấn trước khi thành lập công ty

 • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với quy mô và lĩnh vực hoạt động của nhà đầu tư, các ưu nhược điểm của từng loại hình;
 • Tư vấn về tên của doanh nghiệp (Lựa chọn và tra cứu tên doanh nghiệp);
 • Tư vấn trụ sở chính của doanh nghiệp (Thuộc quyển sử dụng hợp pháp hoặc quyền sở hữu của doanh nghiệp);
 • Tư vấn về vốn điều lệ và vốn pháp định: (Phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp);
 • Tư vấn về ngành nghề kinh doanh: (Tư vấn mở rộng và chuẩn hoá theo quy định của pháp luật);
 • Tư vấn về các sáng lập và đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (Phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành);
 • Tư vấn thủ tục hành chính, các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp: (Tư vấn tổ chức bộ máy và hoạt động của công ty);
 • Lập hồ sơ doanh nghiệp. (Chuẩn hóa hồ sơ theo yêu cầu : Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, danh sách sáng lập viên và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật).

Dịch vụ đăng ký công ty

Legal ANT sẽ thay mặt khách hàng hoàn thiện hồ sơ và nộp lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký công ty cho quý khách:

 • Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;
 • Tiến hành thủ tục xin giấy phép khắc dấu và khắc dấu cho Doanh nghiệp (dấu công ty, dấu chức danh, dấu đăng ký mã số thuế).
 • Bố cáo lên cổng thông tin điện tử quốc gia

Dịch vụ tư vấn sau khi công ty được thành lập

Tư vấn các vấn đề cần thiết sau thành lập công ty:

 • Tư vấn các công việc cần làm của một doanh nghiệp mới, bước đầu xây dựng thương hiệu thống nhất;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp trong quá trình hoạt động (qua email, thư, fax);
 • Miễn phí cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu.
 • Tư vấn báo cáo thuế
 • Tư vấn mua chữ ký điện tử và báo cáo thuế qua mạng.

Quý khách liên hệ để được sử dụng dịch vụ và tư vấn!