Địa chỉ sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định

Establish Representative Office in Vietnam

Địa chỉ sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, bao gồm các lĩnh vực:

 • Tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội;
 • Tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế – xã hội;
 • Đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở tỉnh;
 • Quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, nguồn viện trợ phi Chính phủ;
 • Đấu thầu;
 • Đăng ký kinh doanh;
 • Tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân;
 • Tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ sở kế hoạch và đầu tư Bình Định: 35 Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Quý khách liên hệ với Legal ANT theo thông tin trên website để được tư vấn và sử dụng dịch tiện ích nhanh gọn của chúng tôi:

 • Dịch vụ giấy phép đầu tư – đăng ký kinh doanh
 • Dịch vụ văn phòng đại diện